YellowDate.com De serieuze en betrouwbare datingsite van Nederland!  
Home  |  Over YellowDate  |  Werkwijze  |  Succes Verhalen  |  Zoeken  |  Gratis Aanmelden


YellowDate heeft er alles aan gedaan om de privacy van de gebruikers en bezoekers op haar website zo maximaal mogelijk te garanderen. YellowDate respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website. YellowDate doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals deze in het privacy statement zijn beschreven.

Om gebruik te maken van de YellowDate diensten wordt u gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere leden in staat te stellen contact met u op te nemen.

Op YellowDate kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over wat wij u te bieden hebben.

Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal YellowDate (een deel van) uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of YellowDate betrokken is bij een overname en/of fusie.

YellowDate behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) YellowDate, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. YellowDate zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website YellowDate.

YellowDate meet de site om te kijken wat het sitebezoek is, welke onderwerpen interessant zijn voor onze leden en wat de conversies van online marketing campagnes zijn. YellowDate maakt hierbij gebruik van web analytics van OneStat.com. Lees hun privacy statement voor meer details klik hier. Met deze informatie kan YellowDate haar dating diensten beter afstemmen op de wensen van onze gebruikers. Dit gebeurt niet op individuele basis maar van alle leden te samen. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te zetten maar dit kan de online dating experience negatief be´nvloeden op YellowDate.

YellowDate onthoudt zich van het inzien van de chatroom, e-mail en andere persoonlijke bestanden van leden en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij YellowDate hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Onverminderd voorgaande is YellowDate gerechtigd tot het inzien van de chatroom en e-mail berichten, indien zij voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de chatroom en de e-mail faciliteiten worden gebruikt in strijd is met de algemene voorwaarden.

YellowDate zal geen namen en e-mailadressen van onze gebruikers verstrekken aan derde partijen zoals vermeld staat in onze algemene voorwaarden.

YellowDate leden kunnen hun gegevens zelf uit de database verwijderen door in te loggen en naar mijn account te gaan.

Mocht YellowDate besluiten de privacy statement te wijzigen dan kan je op deze pagina de wijzigingen bekijken samen met het nieuwe privacy statement. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van ons privacy statement dan raden wij je aan om het contact formulier in te vullen.

Online Dating Dienst
Voorwaarden - Privacy - Sitemap Copyright ©2006-2009 YellowDate B.V.